Tips & Tricks voor academisch schrijven

Grip op je eigen schrijfproces

Eerste versie schrijven

Weet je al wat je wilt gaan schrijven maar staat er nog (steeds) niets op papier? Volg dan deze techniek van ‘speedwriting’ om snel tot een eerste versie van je tekst te komen.

Freewriting

Heb je geen idee waarover je moet schrijven of loop je vast tijdens het schrijven? Probeer dan eens de techniek van ‘freewriting’. Hierbij gaat het om door te schrijven zonder terug te lezen of kritiek te leveren op je gedachtes. Je mag alles opschrijven en je zult merken dat al na een korte tijd nieuwe ideeën boven komen drijven.

Schermafbeelding 2021-08-10 om 09.57.50
Een probleemstelling afbakenen volgens de Schijf van Vijf

In dit artikel uit 2005 legt Eggo Müller, hoogleraar Media en Communicatie aan de Universiteit Utrecht, uit hoe je een probleemstelling voor onderzoek kunt afbakenen aan de hand van vijf vragen:

 1. Wat ga je precies onderzoeken?
 2. Waarom wil je dit onderzoek verrichten?
 3. Waarbinnen wil je het onderzoeken?
 4. Hoe ga je aan de slag?
 5. Welke specifieke vraag stel je?

 

APA_7_journal_article
Tutorial on the basics of APA style

APA Style was developed by social and behavioral scientists to help writers achieve clear, precise, and inclusive writing.

By the end of this tutorial, you should be able to understand and implement the following basic elements of APA Style:

 • paper elements, format, and organization
 • academic writing style
 • grammar and usage
 • bias-free language guidelines
 • mechanics of style
 • tables and figures
 • in-text citations, paraphrasing, and quotations
 • reference list format and order
Referencing_examples_APA1
Handleiding voor bronvermelding in APA

Deze beknopte handleiding over de referentiestijl van de American Psychological Association (APA) is bedoeld voor studenten van Tilburg University. De handleiding is gebaseerd op de zesde editie (2e druk) van de Publication Manual of the American Psychological Association (2010) en de zesde editie van de APA Style Guide to Electronic References (2012).

Omgaan met feedback

Docenten geven veel feedback, maar er wordt vaak door studenten weinig mee gedaan. Het belandt zogezegd op het ‘feedbackkerkhof’, en dat is frustrerend. In deze podcast van LLEARN wordt nieuw onderzoek besproken, o.a. over hoe belangrijk het is om na te denken over de plek van feedback in het curriculum, met voldoende tijd om feedback te laten landen en met vervolgactiviteiten waarbij studenten echt iets met de feedback moeten dóen. Ook is het essentieel om studenten te trainen in het omgaan met (de emotionele kant van) feedback.

Schrijven_eindredactie_1
Academische uitdrukkingen

Dit is de Nederlandse versie van de Academic Phrasebank. Het geeft een overzicht van academische uitdrukkingen is bedoeld als hulpmiddel voor schrijvers van academische teksten in het Nederlands. Het geeft een lijst van typische formuleringen en uitdrukkingen die duidelijk maken wat de functie of de bedoeling is van een bepaald stukje tekst. Je kunt ze dus gebruiken om aan je lezers duidelijk te maken welke stap je in je werkstuk of scriptie zet.

images
Automatische feedback op de samenhang in je tekst

Met Digirevisie (https://digirevisie.nl) krijg je automatische feedback van de computer. Hiermee kun je zelfstandig de samenhang van je tekst verbeteren. Voor meer informatie, zie deze publicatie.

Synthese van bronnen

In deze kennisclip van de Vlaamse schrijfonderzoeker Nina Vandermeulen leer je hoe je informatie uit verschillende bronnen op een systematische manier kunt samenbrengen en synthetiseren in een nieuwe tekst.

image
De probleemstelling voor onderzoek

In dit boek van Verschuren ontdek je wat het belang is van een probleemstelling voor onderzoek en het onderbouwen van het wat, hoe en waarom van onderzoek. Ook leer je hoe je zelf tot een goede probleemstelling kunt komen.

Concept image of the six most common questions and answers on a signpost.
Kwaliteitscriteria voor een probleemstelling

In dit wetenschappelijk artikel presenteren Oost en collega’s (1) een conceptuele analyse van de kwaliteitscriteria voor een goede probleemstelling en (2) de kwaliteit van probleemstellingen in dissertaties. Ze laten zien dat dissertaties vooral het WAT van onderzoek beschrijven, maar minder duidelijk het WAAROM en HOE. Met deze bevindingen krijg je meer inzicht in de functie van een probleemstelling voor wetenschappelijk onderzoek.

images
Conclusie formuleren

Onderzoekers Beach, Becker en Kennedy (2011) beschrijven in dit boekhoofdstuk wat het formuleren van conclusies zo lastig maakt. Ze benoemen daarbij de verschillende onderdelen van een discussieparagraaf en geven tips om resultaten te interpreteren, verklaren en generaliseren.

1200x630wp
Negatieve effecten van plagiaatcheckers

De Deense onderzoeker Tine Wirenfeldt Jensen bespreekt in deze podcast wat de negatieve effecten zijn van het gebruik van plagiaatscanners zoals Urkund of Turnitin voor de schrijfontwikkeling van studenten.

podcast
Identiteit als schrijver

Randi W. Stebbins, Director of the University of Iceland Center for Writing, has borrowed methodologies from Creative Writing to help students recognize and develop their identities as academic writers. In this podcast, she explains three activities – an identity wheel, freewriting, and a task to help students to connect their identity to the community.

1200x630wp
Praten over teksten

Montserrat Castelló bespreekt in deze podcast het belang van de dialoog tussen docenten en studenten (en studenten onderling) over de ‘what, why, how and when’ van academische teksten voor het maken van strategische keuzes in het schrijfproces en het overwinnen van schrijfblokkades.

1200x630wp
Belang van de onderzoeksvraag

Lotte Rienecker bespreekt in deze podcast het belang van een onderzoeksvraag voor focus in het paper. Ze legt uit dat een goede onderzoeksvraag motiverend, onderzoekbaar, en theoretisch relevant is. Ook bevat het de belangrijkste variabelen en de wijze van analyse.

MOOC Beter Schrijven

Met deze MOOC van de UvA en HvA volg je twee studenten die het schrijven van academische teksten op verschillende manieren aanpakken. Door met hen mee te kijken, kun je jouw eigen schrijfproces optimaliseren.

1988344-9734b359
Handboek voor Academisch Schrijven

In dit handboek van Joy de Jong leer je aan de hand van zeer concrete en behulpzame tips elke stap in het schrijfproces succesvol te doorliep. Via de website kun je ondersteunend materiaal downloaden, zoals een planplaatje dat je helpt bij het concretiseren van het wat, hoe en waarom van je onderzoek.

Omgaan met een writer’s block

Leer om te gaan met de verschillende stemmen in je hoofd zodat ze het schrijven niet in de weg zitten.

Schermafbeelding 2021-06-16 om 18.14.44
Academic Phrasebank

De Academic Phrasebank is een database met allerlei voorbeeldzinnen uit research papers of dissertaties. Deze zinnen helpen bij het verwijzen naar literatuur, het beschrijven van de methode en resultaten en het trekken van conclusies. Omdat het generieke zinnen zijn, los van inhoud, kun je de zinnen gebruiken als startpunt voor je eigen werk.