Tips & Tricks voor academisch schrijven

Grip op je eigen schrijfproces

image
De probleemstelling voor onderzoek

In dit boek van Verschuren ontdek je wat het belang is van een probleemstelling voor onderzoek en het onderbouwen van het wat, hoe en waarom van onderzoek. Ook leer je hoe je zelf tot een goede probleemstelling kunt komen.

Concept image of the six most common questions and answers on a signpost.
Kwaliteitscriteria voor een probleemstelling

In dit wetenschappelijk artikel presenteren Oost en collega’s (1) een conceptuele analyse van de kwaliteitscriteria voor een goede probleemstelling en (2) de kwaliteit van probleemstellingen in dissertaties. Ze laten zien dat dissertaties vooral het WAT van onderzoek beschrijven, maar minder duidelijk het WAAROM en HOE. Met deze bevindingen krijg je meer inzicht in de functie van een probleemstelling voor wetenschappelijk onderzoek.

images
Conclusie formuleren

Onderzoekers Beach, Becker en Kennedy (2011) beschrijven in dit boekhoofdstuk wat het formuleren van conclusies zo lastig maakt. Ze benoemen daarbij de verschillende onderdelen van een discussieparagraaf en geven tips om resultaten te interpreteren, verklaren en generaliseren.

1200x630wp
Belang van de onderzoeksvraag

Lotte Rienecker bespreekt in deze podcast het belang van een onderzoeksvraag voor focus in het paper. Ze legt uit dat een goede onderzoeksvraag motiverend, onderzoekbaar, en theoretisch relevant is. Ook bevat het de belangrijkste variabelen en de wijze van analyse.