Tips & Tricks voor academisch schrijven

Grip op je eigen schrijfproces

Omgaan met feedback

Docenten geven veel feedback, maar er wordt vaak door studenten weinig mee gedaan. Het belandt zogezegd op het ‘feedbackkerkhof’, en dat is frustrerend. In deze podcast van LLEARN wordt nieuw onderzoek besproken, o.a. over hoe belangrijk het is om na te denken over de plek van feedback in het curriculum, met voldoende tijd om feedback te laten landen en met vervolgactiviteiten waarbij studenten echt iets met de feedback moeten dóen. Ook is het essentieel om studenten te trainen in het omgaan met (de emotionele kant van) feedback.

1200x630wp
Negatieve effecten van plagiaatcheckers

De Deense onderzoeker Tine Wirenfeldt Jensen bespreekt in deze podcast wat de negatieve effecten zijn van het gebruik van plagiaatscanners zoals Urkund of Turnitin voor de schrijfontwikkeling van studenten.

podcast
Identiteit als schrijver

Randi W. Stebbins, Director of the University of Iceland Center for Writing, has borrowed methodologies from Creative Writing to help students recognize and develop their identities as academic writers. In this podcast, she explains three activities – an identity wheel, freewriting, and a task to help students to connect their identity to the community.

1200x630wp
Praten over teksten

Montserrat Castelló bespreekt in deze podcast het belang van de dialoog tussen docenten en studenten (en studenten onderling) over de ‘what, why, how and when’ van academische teksten voor het maken van strategische keuzes in het schrijfproces en het overwinnen van schrijfblokkades.

1200x630wp
Belang van de onderzoeksvraag

Lotte Rienecker bespreekt in deze podcast het belang van een onderzoeksvraag voor focus in het paper. Ze legt uit dat een goede onderzoeksvraag motiverend, onderzoekbaar, en theoretisch relevant is. Ook bevat het de belangrijkste variabelen en de wijze van analyse.