Tips & Tricks voor academisch schrijven

Grip op je eigen schrijfproces

images
Automatische feedback op de samenhang in je tekst

Met Digirevisie (https://digirevisie.nl) krijg je automatische feedback van de computer. Hiermee kun je zelfstandig de samenhang van je tekst verbeteren. Voor meer informatie, zie deze publicatie.