Tips & Tricks voor academisch schrijven

Grip op je eigen schrijfproces

Schermafbeelding 2021-08-10 om 09.57.50
Een probleemstelling afbakenen volgens de Schijf van Vijf

In dit artikel uit 2005 legt Eggo Müller, hoogleraar Media en Communicatie aan de Universiteit Utrecht, uit hoe je een probleemstelling voor onderzoek kunt afbakenen aan de hand van vijf vragen:

  1. Wat ga je precies onderzoeken?
  2. Waarom wil je dit onderzoek verrichten?
  3. Waarbinnen wil je het onderzoeken?
  4. Hoe ga je aan de slag?
  5. Welke specifieke vraag stel je?

 

image
A problem statement for research

In this book by Verschuren (in Dutch) you will discover the importance of a problem statement for research and how to substantiate the what, how and why of research. You will also learn how to come up with a good problem statement yourself.

Concept image of the six most common questions and answers on a signpost.
Kwaliteitscriteria voor een probleemstelling

In dit wetenschappelijk artikel presenteren Oost en collega’s (1) een conceptuele analyse van de kwaliteitscriteria voor een goede probleemstelling en (2) de kwaliteit van probleemstellingen in dissertaties. Ze laten zien dat dissertaties vooral het WAT van onderzoek beschrijven, maar minder duidelijk het WAAROM en HOE. Met deze bevindingen krijg je meer inzicht in de functie van een probleemstelling voor wetenschappelijk onderzoek.