Tips & Tricks voor academisch schrijven

Grip op je eigen schrijfproces

images
Samenhang in je tekst

Aan de hand van markeeropdrachten, concrete vragen en rijke voorbeelden rijkt Camille Welie je met deze checklist de tools aan om zelf de samenhang in je tekst te verbeteren.